Veiligheid<\/strong>
We werken in een risicovolle omgeving waar ongelukken snel kunnen voorkomen. Ons uitgangspunt is ‘Nul Ongevallen’ en we gaan ervan uit dat ieder incident voorkomen kan worden. Hiervoor is een bepaalde veiligheidscultuur en mindset binnen de organisatie nodig die door alle werknemers uitgedragen wordt. Onze specialisten voor gezondheid, veiligheid en milieu ontwikkelen en onderhouden het veiligheidsbewustzijn in en door ons bedrijf. De veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers staat voorop. 

Kwaliteit<\/strong>
Naast veiligheid draait in onze branche alles om de kwaliteit van het werk. MOB staat bekend om de kwaliteit van haar werk. Onze ambitie is om op alle niveaus volledige focus te houden op de kwaliteit van ons werk en te streven naar continue verbetering. Ons team van gemotiveerde QA\/ QC specialisten toetst en waarborgt continu de laskwaliteit van MOB en staat samen met de vakbekwame medewerkers op de werkvloer garant voor de volledige traceerbaarheid van ons werk. 

MOB is ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2006 en VCA-P gecertificeerd.