Privacy statement Dit privacybeleid informeert u over de privacy voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens door MOB Mechanical Contracting B.V. of Montage Onderneming Benelux N.V, (hierna te noemen “MOB”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”). 

WIE ZIJN WIJ? 
Wij zijn MOB Mechanical Contracting B.V., gevestigd aan de Keenstraat 29, 3044 CD te Rotterdam. Wij zijn de verantwoordelijk met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website. 

Bij vragen over dit privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken via info@mob-group.com. 

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier o.a. om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van sollicitanten. Informatie als IP-adressen, hoe u onze website gebruikt en op welke links u klikt, kunnen ook als persoonsgegevens worden gekenmerkt. 

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

WAT VOOR GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 
Wij verzamelen en slaan persoonsgegevens op die u vrijwillig aan ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens: 
  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Geboortedatum
  • IP-adres 
DOELEINDEN VERWERKING GEGEVENS
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door te solliciteren op één van onze vacatures, het invullen van de job alert of het aanvragen van informatie. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. MOB verzamelt en verwerkt deze gegevens om ervoor te zorgen dat uw reactie krijgt op uw sollicitatie, passende openstaande vacatures ontvangt of antwoord krijgt op uw gestelde vraag. Wij verzamelen tevens informatie over uw apparaat (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij MOB daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is. 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om persoonsgegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van onze dienstverlening van MOB als (potentiële) werkgever als het uitoefenen van Arbeidsmarktcommunicatie gerelateerde werkzaamheden.  

DELEN VAN GEGEVENS
Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verhuren of verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. 

Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals de uitvoering van bepaalde recruitment campagnes, het hosten of beheren van de website of het analyseren van gegevens. Wij zullen met dergelijke dienstverleners overeenkomen dat zij passende maatregelen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken. 

Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. 

Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen. 

BEVEILIGING EN VEILIGHEID 
MOB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Daarnaast zijn bepaalde diensten van MOB gecertificeerd aan de hand van ISO 9001, ISO 3834-2 en VCA-P.  

BEWAARTERMIJN 
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart MOB persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en dataportabilities.
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of een derde, kunt u contact opnemen met MOB door een e-mail te sturen naar info@mob-group.com. 

WIJZIGINGEN
We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze website plaatsen. Aan het eind van dit privacybeleid staat aangegeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. U wordt daarom geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 02 maart 2021.